Privacybeleid


Bescherming van de privacy

FILOSOVINO garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door FILOSOVINO BV, Vinkenbaan 23, B-1821 Perk. FILOSOVINO waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt, en dat wij er ook alles aan doen om in regel te zijn met de vereisten van de EU wetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Overeenkomstig deze wet beschikt u op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en wijzigen van de gegevens die op u betrekking hebben. Het volstaat een email te sturen naar info@filosovino.com. Zonder wijziging van Uw kant worden de gegevens voor onbeperkte tijd opgeslagen, maar maximaal zolang FILOSOVINO bestaat.

De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen hem en FILOSOVINO de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.

De gegevens die wij u vragen wanneer u zich registreert of bij FILOSOVINO een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen. Tenslotte zullen deze gegevens gebruikt worden om bij een eventuele aankoop (= contract) de facturatie correct te laten verlopen, of om U een offerte toe te sturen.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot FILOSOVINO via email: info@filosovino.be
Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar FILOSOVINO mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij de klantendienstverlening van FILOSOVINO. 

FILOSOVINO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de FILOSOVINO website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor alle bezoekers.

Klachten over het behandelen van persoonsgegevens kunnen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit gericht worden.